Cơ cấu giải phiếu thưởng

 

CẶP NGUYÊN 110 VÉ
4 Số cuối đặc biệt > 160.000.000Đ

3 Số cuối đặc biệt > 44.000.000Đ

2 Số cuối đặc biệt > HOÀN VÉ

2 VÉ THƯỞNG
4 Số cuối đặc biệt > 1.200.000Đ

3 Số cuối đặc biệt > 800.000Đ

2 Số cuối đặc biệt > HOÀN VÉ

Lưu ý: 
- Phiếu thưởng không áp dụng cho những vé trúng đặc biệt, an ủi và khuyến khích của giải kiến thiết. 
- Cặp nguyên trúng 4 số cuối đặc biệt thì giải thưởng trên phiếu đã gộp tiền trúng khuyến khích trong đó. 
- Cặp nguyên phải còn đủ số lượng vé nếu kiểm tra thiếu vé thì cặp nguyên đó sẽ được tính thưởng theo vé lẻ.
- Trường hợp cặp nguyên có một seri trúng 2 số đầu, trật 1 số giữa (số hàng ngàn) và trúng 3 số cuối giải đặc biệt thì sẽ tính như sau: 
11 vé x 6 triệu + 99 vé x 400k = 105.600.000.000đ (Một trăm lẻ năm triệu sáu trăm ngàn)